Vertrouwenspersonen

null

Tijs van der Zanden

Telefoonnummer:

+31 (0)642616119

Mailadres:

vertrouwenspersoon@olof.nl

null

Wies Habraken

Telefoonnummer:

+31 (0)643763147

Mailadres:

vertrouwenspersoon@olof.nl

null

Linde den Hartog

Telefoonnummer:

+31 (0)612333287

Mailadres:

vertrouwenspersoon@olof.nl

Over ons

Bij Olof hechten we veel waarde aan het welzijn van studenten. Binnen de vereniging hebben we dan ook 3 vertrouwenspersonen waarbij iedereen altijd terecht kan en waar je jouw verhaal kan doen. Daarnaast kan je als lid van Olof ook terecht bij een vertrouwenspersoon van de Universiteit. Op dit moment zijn de vertrouwenspersonen van Olof Linde, Tijs en Wies. Zij volgen hiervoor verschillende trainingen en gaan dan ook discreet om met elke situatie.

Tijs:

Ik ben 22 jaar oud en kom uit Oudewater. Sinds 2019 woon ik in Tilburg en ben ik lid van Olof en Vriendenclub Torpedo. Momenteel volg ik de master International Management. Naast mijn studie ben ik altijd erg betrokken geweest bij de universiteit. Eerst als voorzitter van fractie Front en nu als student-assessor van het college van bestuur. Het opbouwen van een laagdrempelig netwerk aan vertrouwenspersonen bij verenigingen die hier officiële trainingen vanuit de universiteit voor krijgen is altijd een belangrijk doel voor me geweest. Hierdoor zet ik me zelf ook graag in als vertrouwenscontactpersoon van Olof.

Wies:

Mijn naam is Wies Habraken, 23 jaar, en in 2019 ben ik lid geworden van Olof. Komend jaar ga ik afstuderen en daarnaast ga ik mezelf inzetten als vertrouwenspersoon voor onze vereniging. Een belangrijke en waardevolle taak die aansluit bij mijn studie. Het belangrijkste vind ik dat iemand waardeoordeelvrij naar jouw verhaal luistert en waar nodig passend advies biedt. Voel je vrij om voor alle zaken bij een van de vertrouwenspersonen aan te kloppen, zowel voor kleine dingen die je dwarszitten als voor grote problemen waarbij het fijn is dat iemand luistert en meedenkt. Wil je eerst een keer kennismaken of gewoon een praatje maken? Geen probleem. Je kunt contact opnemen door mij te bellen of te whatsappen. Wie weet tot snel, en anders komen we elkaar vast eens tegen op Olof!

Veel liefs, Wies

Linde:

Hii, mijn naam is Linde, ik ben 22-jaar oud en 4e-jaars bij dispuut A.T.E.A.T. Samen met mijn jaargenoten Wies en Tijs zal ik de rol van vertrouwenspersoon op me nemen. Ik heb in maart mijn studie psychologie afgerond en dit komt goed uit om persoonlijke gesprekken te voeren. Ik ben trots om bij te dragen aan onze vereniging, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich thuis moet voelen. Aarzel niet om een afspraak te maken met een van ons als je ergens mee zit en behoefte hebt aan een luisterend oor.

Protocol grensoverschijdend gedrag

Olof dient voor iedereen een veilige omgeving te zijn. Toch kan het voorkomen dat er zich een ongewenste situatie voordoet tussen leden van Olof. Op verschillende manieren kan van deze ongewenste situatie / grensoverschrijdend gedrag melding gedaan worden. In dit protocol wordt uitgelegd hoe er een melding gemaakt kan worden en hoe deze melding afgehandeld wordt.

 

Behulpzame links:

Ben je oké?: https://benjeoke.nl/

Vertrouwenspersonen Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/gedrag-integriteit/vertrouwenspersonen

Klachtenregeling ongewenst gedrag Tilburg University: https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/klacht-beroep/gedrag